30. november 2020. Nå har nok vinteren festet grepet. Isen ligger, men vis aktsomhet. Noen kalde netter den siste uka har lagt "lokk" på sjøen. Snøen ser ut til å la vente på seg. Det er nok til glede for noen, men den er også etterlengtet for andre. Mens vi venter på våren; mange eventyr venter på den som griper sjansen.

Vi er på mange måter i en unntakstilstand, alle håper vi på at 2021 kan lede oss mot mer normale tilstander.
Isteren har vært godt besøkt i 2021, vi har fått mange positive tilbakemeldinger. Mange har hatt fiskelykken med seg.
Takk for innleverte skjellprøver. (67 stk innleverte.)

Vi som "styrer Isteren" vil få ønske dere alle ei fin førjulstid.
God jul og et gpdt nytt 2021. På gjensyn.
 
Foto og tekst: Thore Joten
Det er fortsatt gode muligheter før isen legger seg. Ivrige fiskere med base på Elvålsvollen fikk mange kilo sik og mange fine opplevelser 15. - 17.10.2020. Takk for fine bilder. Foto: Mads Bøhle        Tekst: Thore Joten


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Isteren fiskesameie ønsker alle velkomne til nye og flotte opplevelser
 på Isteren og ved Isteren.
 FREDNING
Styreleder får telefoner og meldinger om hvordan det er med fiske etter 1.9. (Det vises her til §2 om ørretfredning 1.9. - 15.11.) . Det er LOV med fiske etter 1.9., høsten kan by på mange fine dager og fine opplevelser. Det er aktivt fiske etter ørret som ikke er tillatt i perioden 1.9. - 15.11. (Trollingfiske / dorgefiske.) Ved alt fiske, inklusivt garnfiske, så vil det kunne følge med ørret. Sunn fornuft er viktig over alt. Sett ut igjen ørret som ikke har skader. (Det vises også her til reglene om minstemål og baglimit som gjelder hele året.) Vi har en oppsynsmann for Isteren som bruker mange timer til oppsyn og veiledning. Samarbeidet med styret er godt og vi vet han bruker sunn fornuft. Styret for Isteren ønsker alle en fin høst og velkommen til Isteren.
Mvh Thore - styreleder

Sesongen på Isteren er godt igang. Nå er det varmt og TØRT, vis forsiktighet.
SKJELLPOSER: Nå kan du ta med deg "en skjellpose eller to" fra ei kasse ved Sømånøstra, der kan du også slippe den etter evt endt fiskelykke.
Båtslippen: Du kan nå betale for utsett / parkering ved Sømånøstra med VIPPS. Se oppslag og "lapp" du kan ta med deg.
                   (Vippsordningen administreres av Føken skytterlag, men betalingen går til båtslipparbeidet / veien / 
                     parkeringen.
 
 22.5.2020: Isteren er isfri.
 MENS VI VENTER - bildet er tatt på tur ned Sømåa. I bakgrunnen ser du Bottølen.
Eventyret Isteren kan også bli "ditt"...                 
    Foto: Synnøve Rønes
Isteren 13. mai 2020
Det er kjølig og våren skrider sakte frem. Vi vet det "klør" hos mange, men isen ligger godt.
Båtslippen ved Sømåa er tilgjengelig og elva ned og det grunne området  nord i Isteren er isfri.
Også utover fra Gløtberget er det åpent vann, men selve sjøen "ligger godt" ennå.
Se også være oppdateringer på Facebook - Isteren fiskelag.
 
 
Foto: Thore Joten
 Isteren og koronasituasjonen
Vårfornemmelsene begynner å komme. Vi får noen spørsmål av ulik karakter som vi prøver å besvare så godt vi kan.
Hva som skjer med dine muligheter for å kunne komme når isen går kan ikke styret si noe om nå. Nå er dugnaden for å begrense skadeomfanget viktigere enn isløsning og dorgestart.
Styret for Isteren hverken vil eller kan lage egne regler når det gjelder adferden i den rådende situasjonen.
Vi skal prøve å holde oss og deg orientert om bestemmelser som lokale og sentrale myndigheter fastsetter, men det primære ansvaret om å undersøke dette vil her som over alt ellers ligge hos deg.
Arkivbilde.
Årsmøte 2020
Styret for Isteren har sendt ut årsmøtepapirerene til alle sameierne. Møtet var opprinnelig berammet til  16.4.2020.
Som alle sikkert skjønner så blir møtet utsatt på ubestemt tid. Styret har ikke mottatt innspill til saker eller selv foreslått saker til årsmøtet som vil være av praktisk betydning inneværende år hverken for sameierne eller for våre gjester.
Det viktigste nå er at vi så godt vi etterlever pålegg og tenker like mye på menneskene rundt oss som på oss selv.
   
 Velkommen til Isteren 2020.
Det kommer inn meldinger om fine fangster fra isfiskere. Vi ønsker alle velkommen, men stiller noen minimumskrav.
1: Vern om naturen, ta med deg søpla og lær deg folkeskikk om du er i tvil om hva det er. Følg regler som finnes.
2: Les fiskereglene.

Vi opplever av og til brudd på regelverket / misforståelser.    Les fiskereglene.
Sist uke fikk vi inn opplysninger om bruk av krøkle, riktignok død.
§3 i våre fiskeregler sier flg.: Bruk eller medbringelse av levende agn er forbudt. All medbringelse av agn fra andre vassdrag er forbudt. (Dette gjelder også dødt agn fra andre vassdrag.)
Utsetting av arter fra andre vassdrag er faunakriminalitet. (På nettet kan du bl.a. lese om Storsjøen og utsatt krøkle der.)
 §1 i våre fiskeregler sier noe om redskapsbruk. Ved isfiske tillates to pilkestikker forutsatt aktivt fiske. (Du kan ikke sette ut redskap og forlate det.) Ved oppsynsfunn vil dette bli beslagtlagt. Dette betyr også at du IKKE kan kjøpe to fiskekort og bruke fire pilkestikker. Aktivt fiske med fire pilkestikker klarer du ikke. Et fiskekort er personlig.

En god forvaltning krever lagspill - skitt fiske.  Mvh Thore (styreleder Isteren.)
 Skjellprøver 2019     Isteren har fra NINA mottatt resultatene av skjellprøver tatt i 2019. Trykk på "Notat skjellprøver 2019".       
Vi håper alle er flinke til å ta prøver i 2020. Jo flere prøver, jo sikrere blir resultatene.
 
Notat skjellprøver 2019
 
 Isterens gode fiske venter deg hele året. De første fiskekortkjøpene er gjort og våre kortselgere er klare. Trenger du husrom? Se menylista til venstre.
Styret forbereder nå årsmøtet for 2020. Gi oss gjerne ros og ris. (thore@joten.net)
Ikke alle får det som de vil, og ikke alle kan få det som de vil.
Rapporter fra NINA sier at forvaltningen av Isteren er god. De mener at noe av grunnen til dette er fornuftige fiskeregler. En god forvaltning vil være et samspill mellom oss som "styrer" og alle de som bruker sjøen.
Klima og miljø er i fokus. Når det gjelder miljøet så kan vi alle med enkle tiltak bidra bedre ved å ta med oss søpla ut og kaste den der den hører hjemme. En liten spade er heller ikke dumt for å grave ned det avfallet som kroppen må kvitte seg meg.
Sammen kan vi bidra til at det blir triveligere for alle.
Hilsen Thore (Styreleder.)
 Isteren fiskelag vil med dette få ønske dere alle ei riktig god jul og et godt nytt år.
Tekst og foto: Thore Joten

 Skjellprøver 2019  Vi har nå sendt skjellprøvene av ørret tatt i 2019 til NINA for nærmere undersøkelser. Vi takker alle som har bidratt.Vi har fått inn et bra antall prøver, noe som gir et bedre grunnlag for forskerne som arbeider med analysene.  Det er viktig for forvaltningen at dette gjøres. Svarene får vi på etterjulsvinteren / våren. Vi deler ut skjellposer til interesserte. (Mange flere poser deles ut enn vi får inn.) Vi du bidra? Ta kontakt med styreleder (95024376) og / eller oppsynet. Gløtberget har også poser. Prøvene må ikke legges i spesialkonvoluttene, men en del opplysninger må følge prøvene. Se vedlagte bilde.

Tekst og foto: Thore Joten
 Noen elgterreng krever litt mer enn andre. Elgjegere på vei til jakt i Søndre Bjønnberga. (Hilmar Eggen og Nils Ole Rønes Joten.) Når båt ikke kan brukes på Isteren gjør sparkstøttingen jobben. (9.11.2019). Kan være greit med isfiske nå før det blir mye snø.
  OG- lurer du på hvordan jakta gikk? Dagen ble bedre for jaktlaget enn for elgen.
 
                       
 Mandag 4.11. fikk hele Isteren "vinterlokket på. Etter flere kalde netter og kjølige dager måtte sjøen "gi tapt". Men Isteren leverer også sine varer i vinterhalvåret. Det går raskt til et nytt år og en ny vår. Vi sier på gjensyn.
 
 
 
Tekst og foto: Thore Joten
 
 
 
 
 Ved Sømånøstra. (4.11.2019.)
Idag (9.11.) ser det ut til at hele området får noen cm med snø. Like greit det før telen får altfor godt tak.
 
 
 
 
 Isteren fortsetter å levere. Lørdag 17.8. fikk Helge en fin ørret på 4.040 kg og 65 cm.
Mange håper på lignende fangst og lever i håpet. Helge Bogsveen er godt kjent i Isteren og har lurt mange isterørretter.
Isteren er fiskerik og ørretten er nok ikke den som lettest lar seg lure. Kvaliteten på fisken i Isteren synes å være god. Styreleder for Isteren hadde garn ute forrige uke med en god fangst av stor sik og abbor.
 Oppsynet merker steiner og skjær.

Vis hensyn og sving utom blåser. Det kan være en steinblokk, et skjær eller ei garnlenke. (Garnlenker skal minst ha merking i begge ender.)
I tillegg er det nå ei blåse i Bjønnfjorden mellom Tjuvskjæret og Bjøntholmen. Den er festet på bunn, den har under vann temperaturmålere. Det er i forskningsøyemed. Vis respekt for all merking. Det er i alles interesse. Videre har oppsynet merket elvefaret ut av Sømåa nord i sjøen. Kjør på vestsida av stakene. Med vannstanden nå så er det ikke noe problem, det er heller ikke "gras" oppe i overflaten ennå.

Vi går ei fin tid i møte nå. Denne unike sjøen skal vi forvalte i fellesskap for glede i dag og i framtiden.
Tekst og foto: Thore Joten
 Isteren 25.5.2019.
Foto: Hilmar Eggen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isteren fortsetter å "levere".
Hilmar Eggen med en isterørret på 4 kg, tatt 25.05.2019.

Foto: Nils Ole Rønes Joten
                                   Velkommen til Isteren

Isteren ligger nå sommerklar.
Gjøken galer, naturen rundt Isteren er i ferd med å kle seg i kledelig grønnfarge.
 
Om du er ute etter et fiskeeventyr, en eventyrreise i båt, kajakk, kano eller tll fots, like velkommen er du.
 
Vi har bare en bønn. Grav ned "do-besøket" ditt, likeså fiskeavfallet. Ta med deg søppel / restavfall og lever det på et dertil egnet sted. Om mulig, forlat gjerne leirplassen din finere enn du fant den.
 
Vi kan ikke love deg solskinn og stille vær hver dag, vi kan heller ikke garantere fiskebett, men vi kan love deg vakker natur.
 
Opplysninger rundt fiskekort, fiskeregler, båt- og kanoutleie, overnatting mm finner du under menyvalgene.
 
Er det noe du lurer på ? Ta kontakt. (se "Kontakt oss".) Sjansen til at du får se en hvit båt med skiltet "Oppsyn" er stor. Oppsynet kan gi deg tips, råd og hjelp.
 
Foto og tekst: Thore Joten
 April 2019 går mot slutten, den har vist seg fra sin beste side. Ting har skjedd veldig fort den siste uka. Isen smelter raskt. Mai ser ut til å kunne starte kjølig, men det er vi vante til.
I dag 28.4. er det farbart med båt ned Sømåa og ut på grunna i nord. Isen ligger idag ved Elvålsvollen. (Se kajakkbildet tatt av Thore Joten.) Videre har vi fått bilder fra Kåre Olav på Gløtberget.Isteren har vokst 12 cm det siste døgnet. Det er åpent ut mot Bornholmen og vika ved Gløta er isfri.
 Garnfisket er for alle
Isteren Fiskelag har solgt garnkort i mange år. Inntil nå (april 2019) har det vært 2-garnskort (med rett til å bruke inntil 2 garn) uke eller år til henholdsvis 200 kr og 400 kr. Videre har vi hatt 5-garnskort uke eller år til henholdsvis 400 kr og 600 kr. Årsmøtet 25.4.2019 har nå endret dette.
Fra nå kan du til den samme prisen få kjøpt garnkort for inntil 5 garn eller inntil 10 garn.
Dette er endret på Inatur, men på fiskekortene som selges hos våre kortselgere må dette endres ved utskrivingen av fiskekort.
 Det er behov for uttak av mer sik, dette er bakgrunnen for endringen.

NB: Garn skal merkes godt, det skal være kanner i begge ender av garnlenken. Gjerne tre kanner i en lenke. Navn skal stå på kannene, ellers kan garnene bli beslaglagt av oppsynet.


Garn bør / skal ikke legges i typiske dorgeområder. Men også dorgerne har en oppmerksomhetsplikt.Er du i tvil om legging av garn så ta kontakt med oppsynet, utleiesteder eller kjentfolk forøvrig.
 Overnatting ved Isteren
Isteren er drømmen for svært mange,men få er unt å eie noe selv. Under menypunktet vårt, Overnatting, finner du mange tips om muligheter. Noen er ved sjøkanten med nærhet til fisket.
 
 
Ønsker du noe mer ? Fiskerett med bu - dette er ledig på Elvålsvollen for åremålsleie. (Tlf. 91302709).
Du kan også ta direkte kontakt med styreleder for Isteren Fiskelag, Thore Joten, tlf.95024376 eller thore@joten.net

 Det er tid for drømmer.          Påsken 2019 er i skrivende stund på hell. Dagene fra før Palmesøndag til og med Påskeaften bød på kjølige netter, men med strålende solskinn og flotte forhold på dagtid.
Idag, 1. påskedag 21.4., så regner det. Det gjør godt for snø og is.
Oppsynet har gjort noen turer og melder om isfiskeaktivitet i påsken. Leder har registrert stor aktivitet på Inatur.

Nå venter mange på isløsning og sjøsetting av båter. Her oppe må vi nok ha "is" i magen ei stund ennå.
Østlendingen trykker noen spåmenn til sitt bryst som bommer stygt.
Derfor bør vi nok vi andre bare ta det som det kommer.
Undertegnede tror ikke det spiller så stor rolle om jeg hører den første gjøken i nord eller sør.
Det kan gå fort, men det kan også ta sin tid... slik er naturen.

Følg oss også gjerne på Facebook - der oppdateres situasjonen hyppigere.
Men du er velkommen til ISteren og start gjerne planleggingen nå.

På siden vår finner du, håper vi; det meste du trenger av opplysninger.

Tilbydere av hytter, båter, kanoer, fiskekort ...

Du er hjertelig velkommen.
 
 
Bilde og tekst: Thore Joten
 Det nærmer seg tiden nå for ivrige lakefiskere. Laken er en utmerket matfisk, men den har ikke helt utseendet med seg. Laken er en torskefisk, den tilhører brosmefamilien. Mange har opplevd fine fangster på Isteren. Verdensrekorden hva lake angår skal være 34 kg. I Norge er sportsfiskerekorden 7 kg. (Lierne i 1976.) Det finnes også stor lake i Isteren. Den holder seg helst i de kaldeste delene av vannet.  Den går ofte inn på grunnene når elver og sjøer er i ferd med å fryse til. Klubbing av lake var vanlig for noen tiår siden. Den gyter i tiden utover nå, januar - mars på stein- og leirbanker.
 Isen og mørketida har også nådd beveren i stillelva. Det ser ut til at beveren har benyttet den fine høsten godt med å sikre vintermaten. Mange har med glede på sene sommerkvelder fått se beveren gli rolig i vannet. Denne beverhytta ligger på østsida av Sømåa ved nøstra.
 
Tekst og foto: Thore Joten
28.11.2018.
Ikke alle høster har slikt vær for utearbeid. Det har vært mange dugnadstimer i høst for å gjøre brygga ved båtslippen Sømåa noe mer funksjonell. Vi håper den vil være mer stabil. Litt finpuss gjenstår. I tillegg håper vi å få på god grus veien ned til båtslippen / nøstra.  
 
Tekst og foto: Thore Joten
 
 
 
 
 
 
 
 
 22.11.2018 Isteren ved Elvålsvollen.
Minus 17 sist natt og rimfull natur. Gode forhold for folk med skøyter på beina og for isfiskeren.
 
 Foto: Nils Joten
 
  Tekst: Thore Joten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "God" sesong for Isteren.
Leder for Isteren Fiskelag har begynt oppsummeringen av sesongen 2018. Det er fortsatt fiskere ute på sjøen og vi minner om at det lov å fiske. Det er aktivt fiske etter ørret som ikke er lov i perioden 1.9. -15.11. Også i 2018 har Isteren vært godt besøkt, fiskelykken har naturlig nok variert. Nå må vi ikke glemme at fiskelykke er ikke nødvendigvis den store ørretten. Kortsalget i 2018 har vært godt og leder begynner også å få inn skjellprøver. Det er vi glade for, og jo flere vi kan sende NINA - jo bedre kan vi følge utviklingen i sjøen hva ørret gjelder. Dessverre opplever vi fortsatt noe forsøpling. Og drar du ut fra båtslippen oppe i Sømåa så vil du etterhvert møte en restaurert båtslipp. Vi har også som mål å bedre tilgjengeligheten for rullestolbrukere. (19.9.2018.)
 Det er fortsatt sommer også på Isteren.
Vi får stadig inn rapporter fra fornøyde fiskere, den siste er en svært fornøyd fisker med en ørret på 4,7 kg. Abboren er veldig bitevillig for tiden. Vanntemperaturen er relativt høy og vannstanden er unormalt lav. Det er mange år siden vannstanden har vært så lav. Det betyr også at man bør være obs på grunner og steiner som tidligere ikke har vært "kjent".
Trafikken på Isteren er stor både av båter, kajakker og kanoer.
Vi har tro på at det er "mye sommer" igjen ennå og ønsker alle velkommen.
 
Foto og tekst: Thore Joten
 
 Fornøyde Isterfiskere
Det er hyggelig med tilbakemeldinger fra våre gjester. Disse bildene har vi fått fra Martin Aarstrand. Bildene under viser to fornøyde fiskere. 
Bjørn Erik Ihle fikk en ørret på 1.3 kg og Martin Aarstrand fikk ei gjedde på 10 kg. Disse bildene er fra Bjønnfjorden. De fikk også ei gjedde på 7 kg lenger sør i sjøen.
 
Foto: Martin Aarstrand (Bjørn Erik Ihle.)
Tekst: Thore Joten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pinsa 2018 ble værmessig en av de sjeldne i Isterenområdet.
Mange har prøvd fisken, og bildet viser en fornøyd Isterfisker.
Baglimit ble 2. pinsedag fylt på tre timer.
2,7 kg og 1,4 kg.
 
Foto: Thore Joten
 15.5.2018. På en dag med 24 pluss i skyggen kan vi nok erklære Isteren for isfri.
 
  For mange er det ørret som teller. Vi ber om hjelp med kultiveringen.
   1: Respekter fiskereglene og baglimit.
   2: Ta skjellprøver (og gjerne også innlevering av hode / innmat). Poser får du av oppsynet.
 
                                          Du lurer også deg sjøl når du tror du lurer oss.
 Et lite tips til deg som ønsker en oversikt over vernede områder:  www.miljostatus.no
 
 Isteren leverer varene hele året.
 
 Helge Bogsveen er nok en av de ivrigste isterfiskerne. Den første uka i mai var han ute på isen og sikret seg flere gourmetmiddager, bl.a. flere flotte abbor.
 
Isteren leverer også om det er is, flere burde nok oppdage isfiskemulighetene Isteren byr på også vinter / vår  - selv om Isteren ikke har røye.
 
Foto: Helge Bogsveen  Tekst: Thore Joten
 
 
 
 
 
    Søndag 6. mai er det farbart med båt ned Sømåa og grunnna ut for Kråkholmen. 
 
 
Våren er på vei.
30.4. 2018. Kåre Olav Elgaaen på Gløtberget melder om at Isterens vannstand har økt med 40 cm fra 13.4.   (5 cm det siste døgnet.) Vannstanden er nå 20 cm høyere enn den var 30.4.2017. Det tar nok ennå ei god stund før sjøen er isfri. I nord har vi noen gamle "merker". Når Krokhåa i Sømåa er helt isfri så er det mulig å kjøre båt ut til Grunna. (Det grunne partiet nord i Isteren.) Krokhåa er ikke isfri ennå, men kanskje i løpet av inneværende uke? Sømåa er nå åpen forbi Sømånøstra, men den er ikke landren. Det vil si at det ligger igjen is mot land på begge sider.
 
Foto: Sømånøstra 1.5.2018. Thore Joten
 ÅRSMØTE Isteren 12.04.2018
Årsmøtet er avholdt - for deg som gjest / fisker er det ingen endringer. Fiskeregler og kortpriser er uendret.
MEN vi har alle en felles oppgave. Dessverre er det noen som ikke klarer å ta med seg søppel ut igjen. (Oppsynet inne i Femundsmarka sliter med det samme, de må også hvert år frakte ut mye søppel etter gjestene.)  For mye ligger igjen, det er helt forkastelig. Noen må ta hånd om dette. Det ødelegger trivselen for andre gjester, og det kan utgjøre en trussel mot enkelte dyrearter.
Videre er det en del kunnskapsmangel hva virke til bål angår. Ikke alle skjønner at trær med løvet på eller med grønne barnåler er dårlig bålemne. Likeså er det mange som lar avføring / papir ligge utildekket rundt leirplassene. Det skal så lite til for å dekke dette til. Kanskje må vi bli flinkere med info. Det er litt viktig å få fram at det nok er et lite mindretall dette gjelder, men det blir så utrivelig for mange. Jeg tror at vi sammen skal få det til.
Det er svært vinterlig ennå den 13.4., men vi vet at ting kan skje raskt. Mange er spente på hvordsan våren blir - det er mye snø som skal bli til vann. Du er velkommen til Isteren uansett om det er vinter, vår, sommer eller høst.
 
 Isfiske på Isteren. Isteren er ikke et typisk isfiskevann hvis vi sammenligner oss med røyevannene rundt oss. Men fisken er der og mange har opplevd å få fisk av stor størrelse opp. Men husk at utsetting av kroker er ulovlig. Som i de andre vannene i Engerdal så skal det være et aktivt fiske.
 
Trenger du inspirasjon:
http://turtips.inatur.no/portfolio/isfiske-tips-til-gode-fiskeplasser/
 
 
 Et riktig godt nytt år  fra Isteren. 2018 byr på nye og store muligheter.
 Isteren har for lengst tatt på seg vinterdrakten. For deg som er isfisker; Isterens rikholdige innhold er der også under isen.
Vi har fått inn bra med skjellprøver og innmatprøver. Om noen sitter med prøver de ikke har fått levert; ta kontakt. (95024376)                     Jo flere, jo bedre.
 
 Istersida er avhengig av tilbakemeldinger fra dere brukerne. Takk til Helge Bogsveen for meldingen "Ung og lykkelig fisker".
11 år gamle Johan Bråten fra Tørberget hadde nok hørt om Helges fisker på Isteren. Da han spurte Helge om å få være med så var det helt klart ja fra Helge. På sin første Istertur sammen med Helge og pappa Ove bel det den 14.8. en ørret på 1,6 kg. Fin debut det og neppe siste turen på Isteren.
 
Foto: Helge Bogsveen
 
Fiske etter ørret er nå ikke tillatt før godt ut i november.
Takk til alle så langt - en flott sesong for mange.
Men annet fiske er fortsatt tillatt.
 Nok en lykkelig Isterfisker. Håkon Lindby-Aas med et prakteksemplar ev isterørret, 6,2 kg. (Lengde 79 cm.) Onsdag 28.6. vil nok Håkon huske.
Sammen med Helge Bogsveen opplevde han nok en eventyrdag på Isteren.
(Se forøvrig artikkelen under.) Følg også vår facebookside, Isteren fiskelag
 
Foto: Helge Bogsveen
Tekst: Thore Joten
 Forsommerfisket etter ørret har i år vært sjeldent godt på Isteren.
På bildet ser vi en garvet isterfisker, Helge Bogsveen, med en isterørret på 4,3 kg.
 
Storørretstammen i Isteren er underlagt et spesielt vern.
Noen synes at fiskereglene er strenge, men ved å overholde disse så er du med å opprettholde en viktig ørretstamme.Mange har langt strengere regler enn oss. Og husk: Det er ikke oppsynet som fastsetter reglene, det er det årsmøtet som gjør.
 
Bilde: Helge Bogsveen
Tekst: Thore Joten
 6. juni 2017.  Det meldes om et godt forsommerfiske. Mange har dratt tidlig til lands "for å grille". Det betyr at døgnets baglimit på to ørretter er nådd. Men det er mange andre arter å fiske etter også. Minstemål for ørret er 40 cm, det vil si ca 600 - 700 g. For mange er en ørret på 1 kg en drøm å få på stang, andre setter de ut igjen. Vær obs på at en ørret må behandles meget varsomt.
 
 De aller fleste er vante friluftsmennesker. De brenner tørre kvister som de finner, de tar søpla med seg hjem.
 Dessverre er det enkelte som forventer at "mora" kommer etter og rydder. (Som et oppsyn i Femundsmarka sa til noen som ikke akkurat hadde det ryddig på leirplassen.)
Du er velkommen til eventyrriket Isteren. Bruk kontaktadressen du finner under info og gi oss ris /ros.
Ta gjerne kontakt med oppsynet vårt, han er lokalkjent og kan gi god veiledning. 
Les fiskereglene
Det er stor aktivitet på Isteren nå og oppsynet har kontrollert mange fiskere. Det er tatt opp mange fisker i helga. (Mange er også satt ut igjen når det er mulig.) Det blir litt dumt / avslørende å si at du ikke har lest fiskereglene når oppsynet kommer. Andre fiskere rapporterer også brudd på reglene som de observerer. Fiskereglene er generelle, ikke individuelle. Det er tillatt med to stenger pr fisker/ fiskekort og fire pr båt. Baglimit på ørret er to pr døgn. Som i svært mange andre sjøer er det ikke tillatt med planerboard / paravan. 
Gjedde
Noen stusser over at enkelte setter tatt gjedde ut igjen. Vi fiskere (og jegere) danner oss ofte noen oppfatninger som ikke nødvendigvis behøver å være så forvaltningsmessig riktige. Gjedde er (som ørret) en art som spiser andre fisker. Store gjedder spiser like gjerne mindre gjedder som annen fisk, de er kannibaler. Det er tatt gjedder med sik på godt over kiloen i magen. Færre og færre fisker sik, vi kan få en sjø i ubalanse. Men; ta gjerne og spis gjedde også - og har du tatt den, men ikke vil ha den: Ikke la den bare ligge igjen - grav den ned. Det lukter så ille av råtnende fisk.
 Isterisen 2017
24.5.: Isteren er nå isfri.
 Stor gjedde opp av isen 1.5.2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helge Bogsveen har fisket på Isteren fra han var en neve stor. Fiskeglede / fiskeopplevelse er mer enn stor ørret. Mandag 1. mai fisket Helge sør i Isteren etter harr og abbor da noe større bet på kroken. Ei "snill" gjedde som etterhvert skulle vise seg å veie 13,5 kg forholdt seg relativt rolig med ei sene på 0,25 i kjeften. Større klepp måtte hentes og to ekstra hull måtte bores. Med ei vond skulder måtte Helge få litt assistanse av isterfiskeren Bjarne Arnestad. Bildene viser de to.
Ellers må det sies at gjedde er kannibal og spesielt stor gjedde spiser like gjerne artsfrender som andre arter. 
 
Foto: Helge Bogsveen           Tekst: Thore Joten
 
 
Gammel gjeddefangstradisjon 6/5-2017
Hilmar Eggen har tatt noen vårgjedder på gammelmetoden. Gytefangst av gjedde ved hjelp av skytevåpen er tillatt og er en gammel tradisjon på våre områder.
 
 Foto: Hilmar Eggen
 
 
 
 
 
 
Foto: Hilmar Eggen
 
      
       Mange lurer på hvordan det går med isen på Isteren og når er sjøen isfri?  Følg med på vår facebookside og her på www.isteren.com      Idag kan ingen si når sjøen er isfri. Det er meldt noen svært kalde dager igjen, men været ser ut til  "å snu" torsdag 10.5. Men det skjer en god del fra dag til dag. Det er mulig 6.5. å komme i land nord på Elvålsvollen med båt. (Hvis du kommer ned Sømåa.)
Tekst: Thore Joten
 
 "Isfiske til siste slutt".
Pål Åge Joten og Nils Ole Rønes Joten er ivrige fiskere (og jegere). Lørdag 29.4. ga gode resultater ute på grunna nord i Isteren. Med melding om varmere vær så kan nok isfisket snart være over. Sik på 1.5 kg og abbor 0,8 kg. (Sammen med bl.a. Hilmar Eggen er dette en "farlig" trio.)
 
 
 
 
   Foto: Pål Åge Joten / Nils Ole Rønes Joten
 
 
 
 
 
 Årsmøtet er avholdt
Nytt er: Det tillates en oter pr båt. (Tradisjonelt oterfiske, forutsatt gyldig fiskekort.) Det presiseres nå i reglene at planerboard / paravan ikke er tillatt. (Det gjelder også på områdene Fjellstyret selger fiskekort, unntatt Femund.) Det presiseres også at det ved isfiske er tillatt med to pilkestikker forutsatt aktivt fiske. (Kontinuerlig tilsyn.)
Fiskekortprisene holdes uendret fram til neste årsmøte.
Isen ligger fortsatt, men det kan se ut til at ting kan skje fort ved varmere vær og økt vannføring.
Skjærtorsdag 13.4.2017
Sameiet Isteren har heldigvis et fiskeoppsyn som tar jobben på alvor og kan mer enn å kontrollere fiskekort og fiskeutstyr. Det er lite vann i Isteren nå og steiner stikker opp over isen. Oppsynet vårt har nå merket mange grunner og steiner flere steder i sjøen. 
MEN - OBS: Det er ikke mulig å merke alt! (Litt spenning må det være.)
Isteren er ikke så farlig som mange tror, men med hensyn og sunn fornuft så vil det gå bra.
 
Bilde og tekst: Thore Joten
ISFISKE  på  Isteren.
Denne ørreten på 6,28 ble tatt i 2013. Isteren og områdene rundt kan også vinterstid by på flotte opplevelser. Ellers er vi alle spente på hva våren byr og når båtene igjen kan settes på vannet.
 
Overnatting er mulig rundt og ved sjøen. (Se "rullegardina" til venstre - det er også til leie en fiskerett med tilhørende fiskebu - Elvålsvollen.)
 Elvålsvollen ved Isteren i 1933
Kilde: Nasjonalbiblioteket  (nb.no)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Godt nytt år 2017
 Isteren ønsker alle takk for 2016 og velkommen til 2017. Isteren og områdene rundt Isteren var veldig godt besøkt i 2016. Det var også en gledelig økning av kano- og kajakkbesøkende. Vi kan ikke gjenta nok det med hensyn til hverandre, og spesielt til noen få med motor som "kun ser seg sjøl". Isteren og områdene rundt Isteren er et unikt område i mange sammenhenger, vi har alle en plikt på oss til å forvalte og ikke minst å ivareta arven. Det gjelder også forvaltningen av det som er i vannet.Vi som "styrer sjøen" kan sikkert bli bedre, men vi kan ikke lage regler som er tilpasset den enkelte. Styret (leder) får innspill som tas til styret og videre til årsmøtet som er det overordnede organet. Vi har blant annet en plikt på oss til å forvalte en unik ørretstamme. Det er nok mange som TROR de kan og vet. Vi prøver å forholde oss til samarbeidspartnere som vi tror VET og KAN. Derfor er vi veldig takknemlige    overfor de som tar bryet med skjellprøver og innmatprøver.
 
 
Tekst og foto: Thore Joten
 
 
Vi ønsker deg velkommen til Isteren i 2017.
Inatur sine sider er nå oppdaterte til 2017 og våre kortselgere er klare med fiskekort om du ønsker å fiske.
 7.11.2016. Isteren er nå islagt, temperaturene framover er "blåe". Det må nok utvises stor grad av forsiktighet ennå.
                       
 Sommeren er på hell, hva høsten og vinteren bringer vet vi ikke. Men vi setter vår lit til en ny vår og sommer. Mange har hatt flotte opplevelser på og rundt isteren denne sommeren også. Vi har fortsatt en del gjester på og rundt Isteren. Vi ønsker å takke alle for besøket og ønsker alle velkomne tilbake når det måtte bli. Vi kan ikke gjøre alle til lags, men vi lytter om du har synspunkter. Vi må nå minne om at i alle vassdragene i området, inkludert Isteren, er det fredning av ørret i perioden fra og med 1.9. til og med 15.11.
SISTE: Flytegarnfisket sør i Isteren ble avsluttet idag, 11.8. (Se artikkelen under.)376 kg sik er tatt opp + litt bifangst av andre arter. (Svært lite ørret for å berolige kritikere.)
 
SIKFISKE i sør.  Femundfisk trenger sik og alle sjøene våre må pleies med uttak av en voksende sikbestand. Som svært mange har registrert blant annet gjennom Isteren sin Facebookside, så drives det nå et prøvefiske med flytegarn etter sik sør i sjøen. Dette fisket vil bli evaluert og årsmøtet i 2017 vil komme tilbake til om det må settes klarere regler for et evt fortsatt flytegarnfiske. (Omfang, steder, tid...) Både dorgefiskere og garnfiskere må akseptere at det skal være plass til alle, derfor må også både dorgefisket og garnfisket ha klare regler. Det har tidligere blitt levert en del sik til Elgå fra nord i sjøen, men lite fra sør. Ved garnfisket nord i sjøen (bunngarn) ble det ført nøye statistikk over fangstene. Bifangstene var en god del abbor, få harr, noen gjedder og av og til lake. Av og til var det også ørret med, men mye mindre enn noen velger å tro. Leder fisket et år vel 800 kg med sik. I tillegg var det mye abbor og 4,8 kg ørret totalt. Vi har bedt om og vil kreve rapport også om flytegarnfisket.
 Beslaglagte garn 17.7. Oppsynet beslagla to garn ved Sundholmen tidlig morgen 17.7. Garnene hadde forskriftsmessige kanner, men disse var uten navn. Ved dokumentasjon av at garnkort var kjøpt, kan garnene fåes igjen hos leder for sameiet. (95024376). ALLE utlagte garn SKAL være tydelig merket med navn. Umerkede garn og garn av ulovlig størrelse blir beslaglagt.
 
 
ISTEREN  TRENGER  SIKFISKERE
og mottaket i ELGÅ trenger fileter ala istersikstørrelse.
Kan du???
Ta kontakt.
 
 Tekst / foto:  Thore Joten   95024376
 INTENSIVERT  GARNKONTROLL
Oppsynet har funnet ulovlig utsatte garn og har også mistanke om ulovlig garnfiske.  Med garnkort til en rimelig pris kan du bruke garn av størrelsen 45 - 52 mm. Trenger du dvergsik (siksild) så snakk med en rettighetshaver eller ta en  tur til Sømådal landhandel.  Umerkede garn og ulovlige garn blir beslaglagt. Dvergsiken er en viktig ressurs for sjøen og det er ingen ubegrenset ressurs. (Om noen skulle tro det.) NB: HUSk at det er fiskereglene som styrer, IKKE hva "noen sier du kan gjøre".
  Det er også mulig å kjøpe fiskekort via din mobil og SMS.
 
Vær obs på at denne løsningen koster deg litt mer.
 Vil du ha siste nytt? Vår Facebookside oppdateres oftere enn hjemmesida - trykk på Facebooklinken og så er du der.
Isteren og områdene rundt er nå klare for sommerlige aktiviteter
Ikke glem skjellposene - se artikkelen under.
 
Hilsen Thore
 Analysene av skjellprøver.
Det ble innlevert 30 skjellprøver av ørret fra Isteren i 2015. Herav fulgte det 16 prøver med innvoller / magesekk.
Vi er veldig takknemlige for jobben noen av dere tar, men vi skulle gjerne hatt så mange flere prøver. Noen kortselgere har bedt om å få dele ut poser og har disse, likeså har oppsynet skjellposer. Innlevering av hoder og innmat/innvoller er av stor interesse. Det sier seg selv at resultatene er sikrere jo flere prøver vi få inn. Den eldste ørreten var 14 år og 71 cm lang. Den største var 76 cm lang og 5,4 kg. Dette var en hannfisk på 10 år. Innmaten av denne ble også innlvert. Den hadde spist en bunnsik på 41 cm.
Selv om antallet prøver over tid burde ha vært flere, så er det ingen tendens til endring over tid.
 
Fylkesmannen
 
 
 Vannovervåking i elver og innsjøer i Hedmark 2014.
 Isteren Fiskelag sendte også inn en del fisk for prøvetaking. Dette er med i rapporten.
Vi kan nok konkludere med at "helsetilstanden" er generelt god i Isteren. (Dog har jeg ikke finlest rapporten ennå.) Det kan se ut til at kvikksølvnivået dessverre er noe høyere enn hva den første meldingen tydet på.
Kopier lenken under til din nettleser og les rapporten der.
 
(Bildet til venstre har ikke noe med undersøkelsen å gjøre. Prøvene i undersøkelsen er i hovedsak tatt av fisk som lever av annen fisk. Det ble levert fisk over en angitt størrelse.)
 
Tekst: Thore Joten
 "Det er håp i hengende snøre" - dog ei stund til isfri sjø. I dag (6.1.2016) viser gradestokken ganske mange grader minus, Femund ga også opp kampen i går.
TAKK til dere som leverte skjellprøver, innmatprøver og fiskerapporter i 2015.
Altfor få leverer inn rapporter og prøver,  men vi lar forskningen få det vi har slik at vi får noe å "styre" etter. Dessverre er det slik at spesielt i områder hvor man går med jaktvåpen, fiskestang eller hund så er svært mange i egne øyne verdensmestre og tror ikke på rapporter og forskningens konklusjoner. Vi tar inn over oss alle innspill og kobler disse opp mot fagpersoners synspunkter. MEN; jo mer materiale vi får inn - jo bedre er det.  Bredest mulig grunnlag gir sikrere resultater - så hjelp oss videre i arbeidet.
 
Thore Joten
Isteren ønsker dere alle  EI  RIKTIG  GOD  JUL
                                                og
                                          ET  GODT  NYTT  ÅR !
 
Et godt framkomstmiddel 4. søndag i advent 2015 er sparkstøtting.
6 plussgrader og regn idag. (20.12.2015.)
 
 
 
Tekst og foto: Thore Joten
 
 
 "Vinterdvale", men Isteren har mye å by på hele året - Både over og under vannoverflaten. (Foto: 15.11.2015)
 
   Foto og tekst: Thore Joten
 
7. november 2015
Deler av Bjønnfjorden med Bottølen i bakgrunnen sett fra en elgpost 7. november 2015. Værmessig var det kanskje den fineste elgjaktdagen 2015??  Ikke alle høster er slik. Det er fra 16. november igjen lov å fiske etter ørret.
Det er ikke noe is pr idag 8.11., men vanntemperaturen er lav nå og det skal lite til på de grunne områdene før isen vil legge seg. Det går et ubekreftet rykte om at en dorgefisker tok en ørret på ca 2 kg forrige uke. (Fredningstiden VARTE før siste endring til 1.11.) Hvis dette ryktet er korrekt, så var det i tilfelle ulovlig fiske som vi må ta videre.  Dessverre så må vi ta innover oss at regelendringer noen ganger tar sin tid å innarbeide, dog kan ikke det være noen unnskyldning. Men lederen, som ikke er noen ufeilbarlig person, koblet ikke da ryktet om ørretfangst gikk.
Vi har hatt oppsynsfokus på fredningen, men 1.11. er sjøen de fleste år frosset. (Med noen unntak.)
 
 
Tekst og foto: Thore Joten
 Forsøpling og uvettig hogst
 Det er dessverre noen som ikke tar med seg søppel ut igjen, hvorfor gjør du ikke det?
Det er også en del uvettig hogst, vi tror det skyldes kunnskapsmangel. Friske / ferske trær er dårlig brensel. 
 Isteren sett nordover fra Bottølen.
 
 Ikke rart at dette er et eldorado for kanopadlere med alle sine holmer, øyer, viker og "fjorder".
 
Foto og tekst: Thore Joten
 Forsøpling på en av Brentholmene.
                            Slik skal vi IKKE ha det, neppe mange vil heller ha det slik. En av gjestene til Femund Canoe Camp meldte til driveren av campen at det lå mye søppel på en av Brentholmene. Han meldte dette videre til oss i Isteren Fiskelag.Oppsynet for Isteren tok en tur idag mandag 20.7. Bildet sier sitt.
Vi er helt avhengige av at folk sier ifra. Takk til Canoecampen.
Vi i Isteren Fiskelag har ikke oppsynsansvaret for det som er på land, bare fisket på Isteren.
Men meld gjerne uønskede ting til oss, vi tar det videre ...
 
Foto: Ove Henning Eggen
 
Tekst: Thore Joten
 
 
 Stygt og ulovlig fiske i Isteren / Ormutua
En observant fisker tok lørdag 11.7. kontakt med oppsynet for Isteren. Han hadde sett en flytende flaske med snøre og krok. (Se bilde.) På kroken var det satt en levende abbor. Utstyret fløt fritt i vannet. Det var helt klart et forsøk på ulovlig fiske.  Flaskene var ikke merket med navn og agnet (småabbor) var levende. Dette er et avskyelig fiske, all bruk av levende agn er strengt forbudt. Oppsynet fant to flasker, om flere flyter i sjøen er ukjent. Området ble undersøkt, men det ble ikke funnet noen med mistenkelig aktivitet eller oppførsel. Denne type fiske vil uten unntak bli anmeldt.
Vi ber seriøse fiskere følge nøye med på ulovligheter, ikke nøl med å ta kontakt med oppsynet på tlf 91167257.
Forvaltningen av fiskeressursene er et samspill mellom fiskerne og vi som "styrer".
 
Foto: Ove Henning Eggen
Tekst: Thore Joten
 

 Positive og negative meldinger.
Fredag 3.7. fikk vi melding om en lykkelig fisker med en ørret på 5 kg. Nå velger vi å tro at abborfiskeren er like lykkelig som ørretfiskeren når fisken biter.  Dessverre har også friluftlivet også sine utfordringer  -  nemlig det å finne noe å ha på bålet en kjølig kveld. (HUSK bålreglene og forsiktighet.)
All hogst av stående trær er forbudt. Noe hogst skyldes kunnskapsmangel, nemlig hogst av friske trær. Disse vil ikke være brennvirke før neste sommer. Isteren Fiskesameie har ikke "ansvar" for tilsynet på land, vi kan bare oppfordre til vettug adferd.
Vi har ved et par anledninger diskutert oppsyn med SNO og Fjellstyret, vi må gå videre med dette. Vi må ikke glemme at deler av Isteren ligger innenfor et område med strenge vernebestemmelser.
 
 Hytte ved Sømånøstra?
Statskog skal selge hytta ved Sømånøstra. Flott beliggenhet for elvefiske, sjøfiske og turer.
Det er Krogsveen som forestår salget på vegne av Statskog. Krogsveen melder at prospektet ikke er helt klart ennå, men det vil etterhvert bli å finne på krogsveen.no og finn.no - - kanskje i løpet av juli.
 
Tekst og foto: Thore Joten
 
 Steiner / grunner i Isteren.
Det finnes ingen som er så kjent i Isteren at de aldri risikerer et ufrivillig møte med steiner / grunner. I så fall er nok troen på seg selv sterkere enn fornuften. Men med bruk av sunn fornuft så vil det som regel gå bra. På sjøen, som på landeveien,vil ofte farten være en faktor for utfallet ved et evt ufrivillig møte. Ser du kanner, flytende merker av en eller annen type, så vis hensyn. Det kan være garn , men det kan være grunner / stein. Oppsynet vårt (Ove Henning Eggen) og Kåre Olav Elgaaen har merket en god del steiner og grunner både sør og nord i sjøen. I fjor forsvant noen av merkene, noen vet vi ikke kunne ha forsvunnet uten god hjelp. La alle kanner / merker du ser få ligge og styr godt utenom, senk gjerne farten om du er usikker på hva det kan være. Sjøen er for alle og vi vil at alle skal ha et maksimalt utbytte av oppholdet på vannet. Skitt fiske og god tur!
Er du ukjent og / eller føler deg usikker - styr godt utenom odder, øyer, holmer. Og husk - farvannet i Isteren er ikke så ille som noen rykter sier.
Tekst og foto: Thore Joten
 
Fiskesesongen er godt igang  -  HUSK  SKJELL PRØVENE. I samarbeid med NINA vil vi (og Engerdal Fjellstyre) gjerne ha flest mulig skjellprøver av ørret for å bedre forvaltningen. Da trengs din hjelp. (Femund og Isteren.)
Spør kortselgerne og oppsynet, eller ta kontakt direkte. (Se meny til venstre.)
 
 20. mai 2015            Isteren er isfri.  Det flyter noen flak i sør, men disse blir løst opp i natt.
                  
 Fiske
 10.5. Venter du på dorgeturen? "Våren lar vente på seg". Det var isfiskere på Isteren i nord lørdag 9.5.
 Men det er mange andre fine naturopplevelser.
 
    - Sømåa er farbar med båt ut på grunna og du kunne søndag 10.5. komme i land nord på  Elvålsvollen.  
 
Fra Gløtberget ved
Isteren 26.4.2015.
Økning i vannstanden fra 5.4. til 26.4. er 19 cm.
 
 Foto: Kåre Olav Elgaaen
 
Bilder fra fisketur sommeren 2008
Noen flere sommerbilder på mørke vinterkvelder
 
 
ÅRSMØTET 2015 er avholdt. Det er ikke gjort endringer som vil berøre deg som gjest.
Vurderer du å besøke oss? I menyen til venstre finner du mange tips for overnatting, leie av båt / kano... Lurer du på noe? Ta kontakt med oss. Vi tror du finner de kontaktopplysningene du trenger i menyen til venstre.
Dette bildet er fra Elvålsvollen idag 22.4. Oppsynet var også ute en tur og melder om trygg is, men vær obs. I elvefarene (bl.a. Sømåa) så skjer ting fort. Vær obs ved elveos / bekkeos og likeså grunner ...
 
Foto / tekst: Thore Joten

KVIKKSØLVMÅLINGER
 
Foreløpige meldinger tyder på at verdiene av målt kvikksølv i fisk fra Isteren er lave.
Vi kommer tilbake med mer når den endelige rapporten foreligger.
Men den for foreløpige meldingen fra Rambøll er meget positiv.
 
Tekst / foto: Thore Joten
 Økt vinteroppsynDet ser ut til at flere oppdager isfiskets muligheter hva også Isteren angår. Du er  hjertelig  velkommen vinter som sommer. På bakgrunn av det omfattende tyvfisket / rovfisket som ble avslørt i april 2014, så går styret inn for å øke ressursen til vinteroppsyn. Vi regner med at du som følger lover og regler ønsker dette velkomment.   (Se notiser vedr tyvfisket lenger nede på siden.)
 
 
 
   Årsmøtet 2015 avholdes på Øiseth hotel tirsdag 21. april kl. 19.00
Du får papirene nå i disse dager - påskelektyre.
 
 
 
Industriell utnyttelse av sild fra Isteren?
Vi har fått dette morsomme bildet av Lone og Ola Hågensen.
Vi vet at silda (dvergsiken) fra Isteren er ypperlig til dorging, kanskje også til mat? Men dette er nok Istersik med navn fra noe annet enn Isteren. Istersik i denne sammenhengen er ikke kjønnsmoden sild brukt som spekesild. Den inneholdt betydelige mengder ister. Var den feteste og beste silda. (Ister er mettet fett, innvollsfett.)
 
Foto: Lone og Ola Hågensen     Tekst: Thore Joten

 
Isteren fiskelags tilbakemeldinger og rapporter tyder på en god 2014sesong og mange fornøyde gjester.
Det har vært en flott sommer og høst på mange måter, ikke minst værmessig. Mange melder om gode fangster og flotte opplevelser.
Under her finner dere  nye videoer - disse kan gi hygge og god inspirasjon på lange og mørke høst-/vinterkvelder. Vi takker Kåre Ulsrud og Jim Thydén, to "Isterentravere" / venner av Isteren, for at de vil dele sine minner med oss. Lengre nede på siden vår finner dere videoer lagt ut tidligere.
 
 
 


 
 
 
Rognebær ved Isteren 2014
 
 Det er mye rognebær på flere steder i år  --Isteren ikke noe unntak.
Det skal bli spennende å se hvordan vinteren blir. Undertegnede tror ikke på alle værtegnene som florerer. Her i traktene sier mange at mye rognebær gir lite snø. Jeg bodde mange år i
Nord - Trøndelag, der sa de mye rognebær = mye snø.
Jeg sier: Den som lever får se...
 
 
 Tekst og foto: Thore Joten
 
 
 
 
 
 
 Sikfisket er endelig igang.
 Tre båtlag har idag (31.8.) lagt ut garn med tanke på siklevering til Femundfisk i Elgå.
Vi håper på gode fangster både for mottaker og leverandør.
 
 Rettighetshaverne som fisker er Ove Henning Eggen, Jon Erik Brun og Harald Nordtun.
 Fiskerne har med seg gode hjelpere i Jo Eggen og Oskar Langsjøen.
 
 
 
 
 
 Tekst og foto: Thore Joten
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________
Bøtelagt for ulovlig fiske på Isteren
 
Som de fleste er kjent med fra før - se notis lenger nede - så ble to svensker tatt for omfattende ulovligheter på isen inne i Bjønnfjorden i april 2014. (Mistanke om ulovlig vinterfiske er årsaken til at vi også nå satser mer på vinteroppsyn.)
Takk til politiet og rettsystemet som tok vår begjæring på alvor. Vi tar forvaltningen av storørretstammen på alvor. De anmeldte har vedtatt forelegget. Utstyret er inndratt, de må betale bøter til staten og erstatning til Isteren Fiskelag.
Det er ikke moro å måtte anmelde noen, men vi forvalter en ressurs som vi håper skal glede mange - også i framtiden.  Derfor håper vi som forvalter fisket i Isteren at alle drar i samme retning for at alle skal ha glede av fisket og opphold forøvrig på / rundt en hel spesiell innsjø.
 
(Thore Joten - styreleder)
 

 
LYKKELIGE fiskere på Isteren
I godværet ("varmen") søndag 13. juli slo fiskelykken til for Pål Åge Joten og Nils Ole Joten. Etter spennede fiskeminutter, så var fisken oppe i båten og vekta viste 4,920 kg. (Kontrollveid på Johnsgård Turistsenter - Kjønnsbestemt til å være en hann). Vi gratulerer.
 
Skjellprøver: Dessverre følger altfor få opp anmodningen om skjellprøver og nedfrosset hode + innmat. Denne ørreten til Joten-guttene vil sammen med de andre prøvene vi har mottatt / vil motta bli gjenstand for grundige undersøkelser hos NINA. Det vil etterhvert gi oss svar på bl.a. vekst / næringstilgang.Vi tilstreber en fornuftig forvaltning av ørretstammen til beste for alle - denne sesongen ser ut til å bli fangstmessig bra ut fra tilbakemeldinger/rykter. Derfor må vi alle spille på lag, noen kan ødelegge for alle. Derfor håper vi også på en dom fra påtalemyndighetene (politiet) som svir for det rovfisket etter ørret som ble avdekket på / under Bjønnfjordens is i april. (Gjeddesakser.)
 
Det vi med sikkerhet kan si blir et stort minus forvaltningsmessig også for Isteren, er manglende sikfiske
 
Foto: Jan Ole Johnsgård - Johnsgård Turistsenter
Tekst: Thore Joten
FISKEREGLER   for  ISTEREN
Leder for Isteren Fiskelag fikk et spørsmål lørdag 12.7. Vedkommende skulle kjøpe fiskekort og hadde lest på ei "nettside for fiske" at bruk av oter var allment tillatt i Isteren. Det er det IKKE. Se fiskeregler i menylista til venstre. Flere fiskere er i år tatt med slukoter / sideparavan i bruk. All redskap som ikke er nevnt på fiskekortet / fiskereglene er forbudt. Noen er "tatt" med fiskekort for Statsalmenningen, solgt av Engerdal Fjellstyre. Vi har valgt å tro at de har fisket i god tro. (Inntil møtet med oppsynet.) Vi må nok en gang påpeke at dette kortet IKKE gjelder for Isteren.
 
Idyllen - ISTEREN - ligger sommervarm
 
 
Tilbakemeldinger tyder på mange fornøyde gjester for tiden, samt gode fangster.
Været har nå vist seg fra sin beste side en tid, værmeldingene tyder på fortsatt fint vær.
Det varme været til tross, det er meldt om flere ørretfangster på stang siste uka.
DU er hjertelig velkommen til denne idyllen med alle sine holmer, øyer, viker, sandstrender og "fjorder".
Her er det nesten uansett vindretning steder du finner ly. Derfor har Isteren fått navnet kanopadlernes idyll.
 
Tekst og foto: Thore Joten (12072014)
 
Del dine opplevelser med oss og send oss gjerne et bilde du vil dele.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISTERNATT 2014  (23.5. - 24.5.)
Østlandet Motorservice v/ Ståle Sømåen og Sømådal Landhandel v/ Frode Sømåen har i god dialog med Isteren Fiskelag arrangert fiskekonkurransen "Isternatt 2014". Fra vårt ståsted var dette et flott og vellykket arrangement med et godt oppmøte av seriøse fiskere. Det er en del områder vi ikke klarer å styre - bl.a. været. Temperaturen var fin og lite vind. Men det var en del torden og regn, og ei flomstor Sømåa ble en utfordring - også utsetting av båter. Elva og sjøen er veldig stor nå og strømmen i Sømåa er svært sterk  med en del flytende fremmedelementer. (Se også facebook - Isternatt 2014 , Isteren Fiskelag.) Isteren Fiskelag fikk et godt og positivt møte med fiskerne - vi er alle tjent med en god dialog. Vi er alle forvaltere av en ikke uuttømmelig ressurs og vi unner alle opplevelsen av "fisk på kroken".
Tekst og foto: Thore Joten
 
 
 BEVERSAFARI
I små bekker og vassdrag kan beveren være til irritasjon med sine dammer og oversvømmelser. Nedover stillelva kan den være et yndet safariobjekt i sene sommerkvelder eller tidlige morgener.
 
Foto og tekst: Thore Joten
 
 
 
 
 
 
ISTEREN ER ISFRI  18. - 19.mai 2014
Slik så det ut ved Digernesholmen kl. 12.00 søndag 18.mai. (Flytende issørpe.) 
I det varme været med god vind så løste issørpa seg raskt opp.
Høyst sannsynlig er Isteren helt isfri når de fleste står opp mandag 19.5.
 
 Foto og tekst: Thore Joten
 
 
 
 
 
 
 
 -       -        -       -        -        -        -        -        -         -           -        -           -           -          -          -          -
 
GROVT  og  AVSKYELIG TYVFISKE  AVDEKKET  PÅ  ISTEREN
 
                                        Foto: Thore Joten                                                             Foto: Sigurd Eggen
 
To svensker ( bosatt i Idre- / Særnaområdet) ble onsdag 23.4. kontrollert av fiskeoppsynet for Isteren. De hadde ankommet om morgenen 23.4. og skulle være til fredag. De hadde ikke fiskekort, men skulle ordne dette. Navn og adresser ble derfor notert.
Men oppsynet kjørte litt unna og så at det var satt ut mye fiskeutstyr. Kontroll viste at det var agnede sakser. Fiskerne ble deretter kontaktet og bortvist. Det ble en stor jobb for oppsynet. Inne i Bjønnfjorden fant han tilsammen 94 utsatte sakser, og flere skulle nok settes ut. Sju stk ørret hadde  allerede latt seg lure. Styreleder for Isteren har sammen med oppsynet hatt en mistanke om et evt ulovlig fiske i flere år. Men vi er avhengige av konkrete tips og mistanker, i går lyktes vi. På vei til et møte, fikk styreleder se den parkerte bilen og varslet oppsynet. Oppsynet dro umiidelbart ut for en sjekk. (Vi har tidligere kommet for seint.)
Dessverre har vi etter tips mistanke om at flere KAN  ha vært lokket / lokkes til bruk av ulovlig utsett av utstyr, og kontrollen vil bli intensivert. Dette er et egofiske av verste sort. Vi ber derfor om tips ved mistanker.(Både sommer og vinter.)
Oppsynet har levert styret rapport og denne overtredelsen er så grov at styret har nå anmeldt forholdet til politiet og de aktuelle er begjært straffeforfulgt for manglende fiskekort, bruk av ulovlig utstyr, brudd på reglene om baglimit og bruk av agnfisk fra annet vassdrag. Dette forholdet er faunakriminalitet.
Styret har hatt en viss formening om type agnfisk. Den er ihvertfall ikke fra Isteren. Isteren har et nært samarbeid med bl.a. Seniorforsker Odd Terje Sandlund i NINA i forbindelse med forvaltningen av storørretstammen. De har fått tilsendt noen eksemplarer av agnfisken for sikker artsbestemmelse. De har nå bekreftet vår mistanke om at det er små mort som er brukt. ( 7-10 cm lange.)                                  
Vi må komme dit at forståelsen for vernet av storørretstammene i våre innsjøer er en felles innsats av alle. Dette gjelder både de som forvalter fisket og de som utøver fisket. Da MÅ vi slå ned på egoistisk rovfiske.
                            Tekst: Thore Joten
 
 
 
Våren er på vei
   Bilder fra Gløtberget 22.04.2014
   Som bildene viser, så er våren godt på vei. 
   Første båten ble sjøsatt 21.4.
   Vannstanden i Isteren har fra 8.4. til 21.4. økt med 19 cm.
    Foto: Kåre Olav Elgaaen
 
 
 
 
 ISTEREN ønsker deg velkommen til sesongen 2014, området er like innbydende om du er fisker eller om du ønsker annen rekreasjon.
Isteren er det "atypiske" østlandsvannet med sine holmer, skjær og mange lune viker. Vi våger å kalle sjøen for en kanopadlers eldorado - om du da ikke er på utkikk etter de store utfordringene. Området rundt sjøen innbyr til flotte fotturer. I sjøen lurer mange store rugger av ulike arter.
Trenger du å leie båt eller kano, trenger du overnatting? Du finner det meste av opplysninger  på vår hjemmeside.
Vær heller ikke redd for å ringe 95024376 for opplysninger / info.
 
 
Foto: Halvor Hansson      Tekst: Thore Joten
 
 
 
Videoer: Vi har tatt oss den frihet å legge inn noen videoer fra Youtube. Vennligst gi oss beskjed om du ønsker din video fjernet. Har du en favorittvideo fra Isteren? Send oss gjerne en link.
 

Fotograf: Odd Sømåen
 
 
 Isteren, på båttur en fantastisk sommerdag i august.
 
 

En liten film om fire fantastiska dager ved Isteren i begynnelsen av Septemer 2011. Värmeldingen var bister, men solen skremte bort de värste skyene. Litt regn ble det, men det kan man stå ut med! Fisk? Ja, den svömmer fremdeles i Isteren...
Jim Thydén
 


 


  ISTEREN FISKELAG
 
Nettstedet eies av Isteren Fiskelag   
Ansvarlig redaktør: Isteren Fiskelag ved styret
v/ Thore Joten
Adresse: Kopparleden 4699, N-2448 Sømådalen
Mobil: +47 950 24 376
Webebside: www.isteren.com
E-post: thore@joten.net
 
Tilbakemeldinger

Facebook

Vær


Kart             
 

© LightWeb