FISKE I ISTEREN
_________________________________________________________________________

 

Villmarksriket; Isteren sett fra Galtåsknappen.
Fotograf: Halvor Hansson 

Isteren kan by på et allsidig fiske med mange fiskearter. Ørret på 3-4 kilo er ikke uvanlig. Gjedde på 5-6 kilo likeså. Samtidig har Isteren en unik utforming, med viker, fjorder, holmer og skjær. Et allsidig fugleliv preger også området, særlig nordre del av sjøen. Isteren ligger midt inne i et stort naturområde med store verneverdier; et stort villmarksrike.

Isteren ligger mellom Femunden og Sølenmassivet , nord i Hedmark. Isteren er en fiskerik sjø, og her finnes stor fisk av mange slag. Det fiskes hovedsaklig fra båt, og det selges både stangkort og garnkort.  Mest kjent er Isteren for sin verneverdige storørretstamme, som i stor grad beskattes gjennom dregging (dorging) fra båt. Isteren har også stor fisk av gjedde, harr, sik, abbor og lake. Sik fiskes mest med garn. Fiskekyndige omtaler Isteren som Femund-Trysil-vassdragets  perle, blant flere hundre sjøer. Sjøen har oppnådd sitt gode omdømme som fiskevann uten utsetting av oppdrettsfisk eller biotopinngrep. Her blir det fisket av det som naturen gir. Isteren har en særegen utforming med mange holmer, skjær, viker og fjorder. Her kan båtfolket raskt finne ly hvis det blåser opp. Sjøen er nokså grunn, og kan være krevende spesielt for større båter. Både utformingen og dybdeforholdene gjør at Isteren  egner seg godt for mindre båter av ulike slag. Det blir også fisket fra kano. Isteren og områdene rundt er lite berørt av naturinngrep, og nordre del av Isteren er innlemmet i Norges hittil største naturreservat ”Bjørnberga og Isteren naturreservat” (ca 90.000 dekar). I vest ruver Sølen-massivet, med et planlagt landskapsvernområde på hele  475.000 dekar.  Isteren og områdene rundt har store verneverdier og et eget villmarkspreg. Alle som bruker områdene kan ta hensyn til dette, og verne om disse naturskattene.


 

ISTEREN FISKELAG
 
Nettstedet eies av Isteren Fiskelag   
Ansvarlig redaktør: Isteren Fiskelag ved styret
v/ Thore Joten
Adresse: Kopparleden 4699, N-2448 Sømådalen
Mobil: +47 950 24 376
Webebside: www.isteren.com
E-post: thore@joten.net
 
Tilbakemeldinger

Facebook

Vær


Kart             
 

© LightWeb