FISKEREGLER
_________________________________________________________________________ 

 

Stangfiske, Bottølen bak
Fotograf: Halvor Hansson

Fiske i Isteren kan bare drives mot løsing av fiskekort fra Sameiet Isteren Fiskelag.  I fiskekortet skal det krysses for stangkort eller garnkort.


§ 1 Tillatte fiskeredskaper
Stangkort gir rett til bruk av fiskestang/snøre/krok, samt bruk av håv som hjelperedskap.

Ved dregging (dorging), herunder bruk av dyprigger, tillates inntil to stenger/sluker pr. fisker, maksimum 4 stenger/sluker pr. båt. Det tillates en oter pr. båt. Ved isfiske tillates to pilkestikker forutsatt aktivt fiske. (Kontinuerlig tilsyn.)

Andre redskaper er ikke tillatt.(Herunder planerboard / paravan.)
Garnkort gir rett til bruk av bunngarn. Garn skal ha maskevidde fra 45 mm til 52 mm.
(Maskestørrelse 12 og 14 omfar.)


§ 2 Fredningstider og fredningssoner

Fiske etter ørret er forbudt f.o.m. 1. september t.o.m. 15. november.
Alt fiske med bunden redskap er til enhver tid forbudt nærmere enn 100 meter fra munningen av Sømåa, Isterfossen og Gløta.
I tiden f.o.m. 15. oktober t.o.m. 30. november er det forbudt å fiske i området fra Vedholmen til sjøens nordende og vest for Fjerdingsholmen.

 

§ 3 Fiske forbudt
Bruk eller medbringelse av levende agn er forbudt. All medbringelse av agn fra andre vassdrag er forbudt.

 

§ 4 Minstemål og baglimit
Minstemål for ørret er 40 cm. For de andre fiskeartene er det ikke krav til minstemål.

For ørret gjelder baglimit: 2 (to) ørreter pr. fisker pr. døgn.

 

§ 5 Merkeplikt for faststående redskap
All faststående redskap skal være tydelig merket med flottør i begge ender med gyldig garnmerke og eierens navn og adresse. Flottørene skal minimum være på størrelse med 1-liters flasker og ha farge (signalfarge) som vises tydelig i sjøen.

 

§ 6 Fiskereglenes ikrafttreden
Fiskereglene gjelder f.o.m. 25..04.2017 og inntil videre. Fra samme dato oppheves tidligere fiskeregler for Isteren.

 

 


 

ISTEREN FISKELAG
 
Nettstedet eies av Isteren Fiskelag   
Ansvarlig redaktør: Isteren Fiskelag ved styret
v/ Thore Joten
Adresse: Kopparleden 4699, N-2448 Sømådalen
Mobil: +47 950 24 376
Webebside: www.isteren.com
E-post: thore@joten.net
 
Tilbakemeldinger

Facebook

Vær


Kart             
 

© LightWeb