FISKEOPPSYN
_________________________________________________________________________

 

Ta godt imot fiskeoppsynet i Isteren, Ove Henning Eggen. Gjennom fullmakt fra styret i Isteren Fiskelag utøver Ove Henning Eggen fiskeoppsyn, og har selv fiskebu ved Isteren. Eggen har store kunnskaper om Isteren og fiskemulighetene her, og kan gi brukere av området god veiledning. Han vil samtidig påse at fiskereglene for Isteren blir fulgt.   Tlf.: 911 67 257

 

 

Fotograf: Marit Hansson Morgestad

Fotograf: Halvor Hansson

 

 
ISTEREN FISKELAG
 
Nettstedet eies av Isteren Fiskelag   
Ansvarlig redaktør: Isteren Fiskelag ved styret
v/ Thore Joten
Adresse: Kopparleden 4699, N-2448 Sømådalen
Mobil: +47 950 24 376
Webebside: www.isteren.com
E-post: thore@joten.net
 
Tilbakemeldinger

Facebook

Vær


Kart             
 

© LightWeb